Rezultate

Rezultate Tip output/Outcome
Dezvoltarea de produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunatățite cu potențial de a fi introduse pe piața internă și externă de membrii clusterelor de inovare 1 sistem inovativ online
Prezența la manifestari științifice care sa duca la devoltarea cooperarii, atât în cadrul cluster-ului, cât și inter-clustere Participarea la minim 3 manifestari stiintifice
2 articole științifice publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale 2 articole
Crearea de profile detaliate a membrilor cluster-ului unde pot fi identificate serviciile furnizate de aceștia 20
Listarea a 5 articole publicate de doctoranzi pe saninfo.ro 5
Publicarea de materiale informative, listarea în secțiuni de parteneri ce vor duce la creșterea capacitații clusterelor inovative de a se conecta și integra în lanțuri și rețele europene și internaționale din domeniile de profil. 3
Participarea directă în cadrul proiectului a 20 medici și 5 doctoranzi, ce va duce la creșterea gradului de educație atât spre beneficiul pacienților, cât și cel al cadrelor medicale din cadrul Clusterului 20 medici și 5 doctoranzi invitați în proiect
Număr de vizualizări și trafic de utilizatori ai platformei saninfo.ro în regiunea de sud-est prin canale online 3000
Arhiva de sursă web privind publicarea platformei saninfo.ro în regim open-source pe platforma Github.com 1 arhivă surse/ git repository
        Denumire etapa de realizare / activitate Termen de realizare Rezultate așteptate
1. Etapa 1 - Analiza cerințelor și definirea temei de cercetare și a specificatiilor sistemului 31.12.2018 se vor trece rezultate asteptate conform cererii de finantare
Act. 1.1 - Analiza sistemelor medicale online existente nationale și internaționale 30.07.2018 1 raport de cercetare
Act. 1.2 - Elaborarea strategiei de cercetare dezvoltare inovare la nivelul clusterului 31.08.2018 1 raport de cercetare
Act. 1.3 - Elaborarea specificațiilor funcționale și arhitecturii tehnice ale sistemului inovativ medical SANINFO 31.10.2018 1 set specificatii tehnice
Act. 1.4 - Diseminare etapa 1 - comunicarea și publicarea națională/internațională a rezultatelor 30.12.2018 1 raport de diseminare în urma particiaprii la doua evenimente
 
2. Etapa 2 - Implementarea și testarea sistemului inovativ SANINFO 31.12.2019 se vor trece rezultate asteptate conform cererii de finantare
Act. 2.1 – Stabilirea arhitecturii hardware a mediului de găzduire. 31.01.2019 1 set de specificatii tehnice privind arhitectura sistemului
Act. 2.2 – Proiectarea și dezvoltarea sistemului inovativ online SANINFO 31.04.2019 1 raport privind cercetare
Act. 2.3 - Testarea sistemului inovativ online SANINFO 31.07.2019 1 raport de testare
Act. 2.4 - Integrarea tuturor cerințelor rezultatele în urma testării sistemului 31.08.2019 1 raport de diseminare
Act. 2.5 – Actualizarea continuă cu informatii a platformei SANINFO. 31.10.2019 1 raport de progres
Acti. 2.6 - Diseminare etapa 2 - comunicarea și publicarea națională/ internațională a rezultatelor 31.12.2019 1 raport de diseminare în urma participarii la un eveniment; 1 arhiva surse/ git repository
 
3. Etapa 3 - Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe a produselor dezvoltate de membri clusterului 31.03.2020 se vor trece rezultate asteptate conform cererii de finantare
Act 3.1 - Elaborarea unei strategii de promovare și extindere 31.03.2020 2 articole publicate; 3000 de vizualizari online pe platforma; 3 referinte externe
Activitatea 3.2 -Transfer de cunostinte catre membrii clusterulu și publicului larg la nivel national și international 31.02.2020 12 membri cluster listati pe platforma; 10 lucrari publicate de doctoranzi pe platforma; 30 medici și 10 doctoranzi angrenați în proiect
Activitatea 3.3 - Evaluare, raportare 2020 31.03.2020 1 raport final