Rezultate etapa 3

ETAPA 3. Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe a produselor dezvoltate de membri clusterului: RAPORT FINAL

Etapa 3 - Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe a produselor dezvoltate de membri clusterului Stadiu Rezultate obținute
Act 3.1 - Elaborarea unei strategii de promovare și extindere Finalizat 2 articole publicate; 3000 de vizualizari online pe platforma; 3 referinte externe
Activitatea 3.2 -Transfer de cunostinte catre membrii clusterulu și publicului larg la nivel national și international Finalizat 12 membri cluster listati pe platforma; 10 lucrari publicate de doctoranzi pe platforma; 30 medici și 10 doctoranzi angrenați în proiect
Activitatea 3.3 - Evaluare, raportare 2020 Finalizat 1 raport final
 

Finantat de catre UEFISCDI - Program 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 - Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ