Rezultate etapa 2

ETAPA 2. Implementarea și testarea sistemului inovativ SANINFO: REZUMAT RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC

Etapa 2 - Implementarea și testarea sistemului inovativ SANINFO Stadiu Rezultate obținute
Act. 2.1 – Stabilirea arhitecturii hardware a mediului de găzduire. 31.01.2019 1 set de specificații tehnice privind arhitectura sistemului - RST Etapa 2
Act. 2.2 – Proiectarea și dezvoltarea sistemului inovativ online SANINFO 31.04.2019 1 raport privind cercetare - RST Etapa 2
Act. 2.3 - Testarea sistemului inovativ online SANINFO 31.07.2019 1 raport de testare - RST Etapa 2
Act. 2.4 - Integrarea tuturor cerințelor rezultatele în urma testării sistemului 31.08.2019 1 raport de diseminare - RST Etapa 2
Act. 2.5 – Actualizarea continuă cu informatii a platformei SANINFO. 31.10.2019 1 raport de progres - RST Etapa 2
Acti. 2.6 - Diseminare etapa 2 - comunicarea și publicarea națională/ internațională a rezultatelor 31.12.2019 1 raport de diseminare în urma participarii la un eveniment; 1 arhiva surse/ git repository - RST Etapa 2
 

Finantat de catre UEFISCDI - Program 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 - Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ