Rezultate etapa 1

ETAPA 1. ANALIZA CERINȚELOR ȘI DEFINIREA TEMEI DE CERCETARE ȘI A SPECIFICAȚIILOR SISTEMULUI: REZUMAT RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC

Etapa 1 Stadiu Rezultate obținute
Act. 1.1 - Analiza sistemelor medicale online existente nationale și internaționale Finalizat 1 raport de cercetare
Act. 1.2 - Elaborarea strategiei de cercetare dezvoltare inovare la nivelul clusterului Finalizat 1 raport de cercetare
Act. 1.3 - Elaborarea specificațiilor funcționale și arhitecturii tehnice ale sistemului inovativ medical SANINFO Finalizat 1 set specificatii tehnice
Act. 1.4 - Diseminare etapa 1 - comunicarea și publicarea națională/internațională a rezultatelor Finalizat participarea la 4 evenimente: EIT Food RIS Innovation Grants , Launching the Transnational Technology Transfer Training Cooperation Network , CONFERINTA CLUSTERELOR Consortiul ,Dunărea de Jos, INOVARE SI COOPERARE, JOINT ROMANIAN – HUNGARIAN INTERNATIONAL CLUSTER CONFERENCE 2018
 

Finantat de catre UEFISCDI - Program 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 - Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ