Obiective

Obiectivul general (OG) al proiectului SANINFO este racordat la scopul P2, Subprogramul 2.1 Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ (CLS), prin susținerea creșterii competitivității membrilor din cadrul Clusterului inovativ „Pentru sănătate Dunărea de Jos” Galați, în domeniul medical (Sănătate), prin concentrarea resurselor din cadrul partenerilor în dezvoltarea de servicii inovative prin intermediul sistemului de informare pentru Sănătate. Promovarea sistemului inovativ pentru sănătate- SANINFO va reprezenta un suport informațional în domeniul sănătătii publice, care va duce la creșterea competitivității celor 20 de entităti cuprinse în cadrul Cluster-ului Inovativ ”Pentru Sănătate Dunărea de Jos”.

Obiectivele specifice ale sistemului inovativ SANINFO:Elaborarea unui set de instrumente specifice din domeniul medical și din piața adiacentă domeniilor cu care interferează platforma inovativă SANINFO, în vederea dezvoltării cerințelor tehnice și operaționale ale acesteia. Obiectivul se va îndeplini prin realizarea unor activități de cercetare referitoare la sistemele online medicale existente în Europa, a tehnologiilor și instrumentelor privind informarea și prevenția care să conducă la realizarea unei metodologii optime pentru furnizarea de servicii integrate, precum și elaborarea proiectului tehnic de execuție a platformei SANINFO.Realizarea și implementarea unui sistem integrat operațional SANINFO rezultat în urma activităților de cercetare-dezvoltare experimentala și inovare, care va funcționa ca un instrument de colectare a unor studii de caz atât cu cu caracter științific cât și aplicativ, oferind membrilor Cluster-ului o bază de date centrată pe nevoile de cunoaștere ale acestora.Promovarea conceptului de open data care va conduce în principal la facilitarea colaborării între membrii Cluster-ului, diseminarea rezultatelor cercetărilor proiectului SANINFO pe scara largă, prin elaborarea de articole în publicații de profil, prin susținerea de conferințe şi prezențe la evenimente din domeniu în urma derulării etapelor proiectului și creșterea accesului la un mediu online de colaborare performant și inovativ intre cadrele medicale care să permită interacțiunea membrilor Cluster-ului și stabilirea unor obiective comune de CDI

Impactul social al proiectului SANINFO consta în:

 • Creșterea gradului de informare corectă a populației și implicit dezvoltarea unor comportamente sănătoase de prevenție și educare;
 • Oferirea unei perspective de creștere a cercetării, dezvoltării și inovarii prin punerea la dispoziție a unor metode și instrumente metodologice inovative;
 • Stabilirea unor parteneriate noi (naționale și internaționale) prin participarea la evenimente și publicarea de articole științifice;
 • Crearea unor noi locuri de muncă și deschiderea către noi instrumente în cercetare.

Impact economic al proiectului SANINFO constă în:

 • Creșterea vizibilității și susținerea dialogului între mediul de cercetare și sfera agenților economici din domeniul medical;
 • Stabilirea unor strategii de marketing la nivel de cluster competitive cu cele ale clinicilor de medicină generală deținute de lanțurile internaționale;
 • Crearea unor parteneriate strategice între membrii cluster-ului pentru promovarea unui stil de viata sănătos și dezvoltarea serviciilor existente;
 • Punerea la dispoziția operatorilor economici a datelor științifice, cu aplicabilitate directă în îmbunatățirea modului de viață a populației din regiunea de Sud Est;
 • Dezvoltarea turismului medical și cuantificarea pieței actuale.

Impactul științific și tehnic al proiectului SANINFO consta în:

 • Oferirea unor oportunități de promovare a cercetării în domeniul medical în regiunea Sud Est, cu precădere în cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, accelerând potențialul de dezvoltare a cercetării în cadrul Facultății de Medicină înființate în 2004;
 • oferirea unor instrumente de cercetare;
 • Oportunitate de colaborare între tinerii cercetători;
 • Oferirea unei imagini transparente asupra nivelului și cadrului de cercetare actual, ceea ce va duce la limitarea fenomenului de migrare a forței de muncă din domeniul medical;
 • Colaborarea cu instituții din țară și din străinătate cu tematici similare de studiu;
 • Actualizarea permanentă a bazelor de date privind: documentarea, metodologia de lucru, rezultatele studiilor și concluziile lucrărilor științifice din domeniul medical;
 • Sprijinirea noilor segmente medicale aflate în dezvoltare (ex: nano tehnologii, materiale avansate, inovații în domeniul medical).