Echipa

Echipa proiectului

Director de proiect:

Dr. Ing. Costică Voicu


 

Echipa de cercetători


Conf. univ. dr. Răzvan Leaţă
Dr. Carmen Rusu
Șef lucr. dr. ing. Luigi Renato Mistodie
Dr. Dumitru Ișfan
Dr. Claudia Ierima
Dr. Augustin Ierima.Componenta administrativă

Coordonator științific

Șef lucr. dr. ing. Carmen Rusu


 

Responsabil pentru implementare

Viorica BadeaResponsabil pentru diseminare

Domnițeanu Elena Mădălina


 

Responsabil financiar

Lăbuș Costică